HOME
BIO
DIAPORAMY
ALBUMY
MEDIA
WYSTAWY
WYSTAWY BIBLIOTEKI
DUET ROMANTYCZNY
DRZEWO

Jacek Zaim


Fotografik związany z lubelskim środowiskiem fotograficznym, mieszka w Lublinie.
Fotografował od początku lat 70 XX wieku, do roku 2019 kiedy zakończył działalność fotograficzną.
Od połowy lat 70 specjalizował się w tworzeniu prezentacji multimedialnych, także wydawanych na płytach DVD, CD.
Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej FIAP uhonorowała go tytułem Audio Visual Artiste FIAP (AV-AFIAP).
Sześciokrotnie nagrodzony tytułem: The Best Author Salon FIAP - Najlepszy Autor Salonu Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP 233/2013, FIAP 270/2015, FIAP 453/2016, FIAP 493/2017, FIAP 053/2019, FIAP 340/2019).
Miejsce szczególne w jego twórczości zajmowała fotografia dokumentacyjna oraz fotografia portretowa.
- Jego prace były publikowane w wydawnictwach albumowych i książkowych oraz prezentowane w licznych projekcjach multimedialnych. Był autorem i współautorem ponad 150 wystaw fotograficznych, indywidualnych, zbiorowych, poplenerowych, pokonkursowych. Brał aktywny udział w Międzynarodowych Salonach Audiowizualnych, organizowanych m.in. pod patronatem FIAP, zdobył ponad 140 nagród, wyróżnień, medali i dyplomów, listów gratulacyjnych.
- Wspólnie z pisarką Urszulą Gronowską byli autorami spektaklu multimedialnego - "Malowane słowem i obiektywem",
który w latach 2009 - 2015 prezentowano 180 razy, dla ponad 15000 widzów.
"Duet Romantyczny", Urszula Gronowska - Jacek Zaim stworzył 45 opowiadań fotograficzno-literackich, łączny czas emisji wszystkich opowiadań przekracza 4 godziny.
Spektakl "Malowane słowem i obiektywem" prezentowano w wielu renomowanych miejscach m.innymi w:
Muzeum Literackim Marii i Jerzego Kuncewiczów, w Kazimierzu Dolnym, Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie,
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, na Festiwalu Trzech Kultur,
gdzie występowali także Edyta Geppert, Stanisław Sojka, Andrzej Seweryn, Zespół Kroke.
Diaporama "Chłopski Petrarka" prezentowana była przed seansami filmowymi w kinie w Krasnymstawie,
natomiast diaporama "Leśni ludzie" przed koncertem Zespołu "Raz Dwa Trzy" w Janowie Podlaskim.
- Fotografie Jacka Zaima znajdują się m.in. w zbiorach Wojewódzkiej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
Diaporamy artysty znajdują się m.in. w:
- ROYAL PHOTOGRAPHIC SOCIETY Headquarters, Fenton House w Londynie, zbiorach Królewskiej Kolekcji Nagrodzonych Dzieł Sztuki Audiowizualnej. Najstarszego towarzystwa fotograficznego na świecie, założonego w 1853 roku.
- FIAP AV COLLECTION - Kolekcji Najlepszych Światowych Dzieł Sztuki Audiowizualnej, publikowanych pod patronatem FIAP Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej.
"KADDISH" jest jedyną diaporamą z Polski, która otrzymała tytuł OSCAR AV.
Diaporama ta prezentowana była między innymi na: "Stumpfl Anwenderteam" S.A.T. in Wallern w Niemczech,
"AV Stumpfl" the editors of "Wings Platinum" av-software w Austrii, a PORT ELIZABETH CAMERA CLUB
w Republice Południowej Afryki będzie prezentował diaporamę w celach edukacyjno-szkoleniowych.

WIKIPEDIA_JACEK ZAIM