MENU DRZEWO GENEALOGICZNE RODZINY OKNIŃSKICH DO TABELI B
Nr Nazwisko Imię Imiona rodziców data urodzenia data śmierci miejsce zamieszkania miejsce pochowania kim jest/był/ uwagi
PIERWSZE POKOLENIE
800 OKNIŃSKI
Franciszek - - - - -- żona Marianna
DRUGIE POKOLENIE
900 OKNIŃSKI
Grzegorzsyn Franciszka i Marianny 1758r.14 lipca 1816r. w Mroczkach, parafia Domanice.
Akt zgonu Grzegorza
--- pierwsza żona Oknińska Marianna
druga żona Jastrzębska Katarzyna
905 OKNIŃSKI
Franciszeksyn Franciszka i Marianny---- -żona Radomska Anna
910 OKNIŃSKI
Rafałsyn Franciszka i Marianny1762r. 1814 r. w Mroczkach
Akt zgonu Rafała
--

żona Radomska Magdalena
TRZECIE POKOLENIE - Dzieci Oknińskiego Grzegorza i Oknińskiej Marianny
1000OKNIŃSKA
Juliannacórka Oknińskiego Grzegorza i Oknińskiej Marianny 04.04.1796r.parafia Zbuczyn--- -1815r.w parafii Domanice ślub z Józefem Oknińskim
1010 OKNIŃSKI
Tomaszsyn Oknińskiego Grzegorza i Oknińskiej Marianny -1822r-- -żonaty z Małgorzatą z Jastrzębskich. Ślub 1817
1020OKNIŃSKI
Stanisławsyn ? i Oknińskiej Katarzyny wdowy po Grzegorzu Oknińskim 1818r--- -Stanisław urodził się w 2 lata po śmierci męża Oknińskiej Katarzyny
Dzieci Oknińskiego Grzegorza i Jastrzębskiej Katarzyny
1100OKNIŃSKA
Annacórka Oknińskiego Grzegorza i Jastrzębskiej Katarzyny ok. 1803r.--- -W 1821 r. w p. Domanice ślub z Józefem Jastrzębskim. 
1200OKNIŃSKA
Magdalenacórka Oknińskiego Grzegorza i Jastrzębskiej Katarzyny ok. 1808r.--- -W  1829r. w p. Domanice ślub z Pawłem Zalewskim.
1300OKNIŃSKI
Wojciechsyn Oknińskiego Grzegorza i Jastrzębskiej Katarzyny ok. 1806r.--- -W 1832 r. p. Domanice ślub z Marianną Krasuską.
1400 OKNIŃSKI
Antoni syn OKNIŃSKIEGO Grzegorza i Jastrzębskiej Katarzyny ur. w .1805r.w Mroczkach parafia Domanice 30 marca 1870 r. we wsi Mroczki

Akt zgonu
Mieszkał we wsi Tworki Jastrzębie na części szlacheckiej. - Akt ślub Salomei

Akt urodzenia Salomei

Akt ślubu z Julianną Jastrzębską

Pierwsza żona Jastrzebska Julianna ślub w roku 1825,
druga żona Jastrzębska Salomea urodzona 23.02.1831r. w Dadzibogach, parafia Domanice, córka Antoniego i Eleonory Radzikowskiej Ślub 21.02.1856 r. Mroczki p. Domanice.
CZWARTE POKOLENIE - Dzieci Oknińskiego Antoniego i Jastrzębskiej Julianny
2000 OKNIŃSKAMariannacórka Oknińskiego Antoniego i Jastrzębskiej Julianny 1827r. Mroczki parafia Domanice----pierwszy mąż Borkowski Wojciech w 1845 r.
drugi mąż Krasuski Ignacy
2010 OKNIŃSKALeonardacórka Oknińskiego Antoniego i Jastrzębskiej Julianny 1835r. Mroczki parafia Domanice1836----
2020OKNIŃSKI Stanisław Adamsyn Oknińskiego Antoniego i Jastrzębskiej Julianny 05.05.1838r. Mroczki, parafia Domanice
Akt urodzenia
4.05.1923
Akt zgonu
Akt ślubu pierwsza żona Maria z Godlewskich
zmarła 08.09.1888 r. w Siedlcach

druga żona Wismontt Eleonora,
po pierwszym mężu Biernacka,
ur.1846, zm. 22.08.1931r
córka Franciszka Wismontta,
właściciela majatku Jurki
Fundatora kościoła w Kąkolewnicy
jej matka Emilia z Chróscikowskich Wismontt ur.1820, zm.23.09.1908
2030 OKNIŃSKIHipolitsyn Oknińskiego Antoniego i Jastrzębskiej Julianny 1852r. Mroczki parafia Domanice- Akt ślub
--w 1882 roku w parafii Przesmyki zawarł zwązek małżeński z Karoliną Czapską.
2040 OKNIŃSKIAndrzejsyn Oknińskiego Antoniego i Jastrzębskiej Julianny 1844r. Mroczki parafia Domanice1845----
2050 OKNIŃSKATekla Konstancjacórka Oknińskiego Antoniego i Jastrzębskiej Julianny 1846r. Mroczki parafia Domanice1848----
2060 OKNIŃSKIFranciszeksyn Oknińskiego Antoniego i Jastrzębskiej Julianny 1849r. Mroczki parafia Domanice
Akt urodzenia
-żona Klotylda, Magdalena,
Akt ślubu
pochowani na cmentarzu w Skórcu.
Weterynarz
Jest autorem książki "Mały podręcznik weterynaryi popularnej"  wyd. II 1895 nakładem księgarni Teodora Paprockiego i ski, którą można obejrzeć w bibliotece Związku Łowieckiego w Warszawie.
Dzieci Oknińskiego Antoniego i Jastrzębskiej Salomei
2100 OKNIŃSKIJózefsyn Oknińskiego Antoniego i Jastrzębskiej Salomei 08.01.1860r Mroczki parafia Domanice
Akt urodzenia
03.05.1860r. Mroczki, parafia Domanice-- --
2110 OKNIŃSKAMariannacórka Oknińskiego Antoniego i Jastrzębskiej Salomei 16.09.1862r. Mroczki parafia Domanice
Akt urodzenia
--- --
2120 OKNIŃSKIPaweł syn Oknińskiego Antoniego i Jastrzębskiej Salomei 9.01.1864 w Mroczkach, parafia Domanice
Akt urodzenia
28.07.1916 r. Warszawa -pochowany Powązki Warszawa

Akt ślubu

Akt urodzenia Konstancji

Żona Konstancja Turska

JURKI
Podobno Stefan Batory z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podlaski, inflancki, a także książę siedmiogrodzki panujący od 14 grudnia 1575 roku do 12 grudnia 1586 roku, nadał dekretem królewskim rodzinie Jurko ziemie położone 2 kilometry na południe od miejscowości Kąkolewnica. Ile tej ziemi nadał – przypuszczamy, że nie mniej niż 10 włók(170 h), co było w tamtych latach przyjętym zwyczajem. Ziemię w Jurkach rodzina Jurko posiadała do czasu Potopu Szwedzkiego kiedy to Daniel Jurko sprzedał ją a otworzył w Miedzyrzecu na Piszczance Kuźnię. Tak głosi legenda nie potwierdzona dokumentami.
Pierwszym dokumentem jaki o Jurkach posiadamy jest: "Spis majątków ziemskich z okolic Radzynia Podlaskiego w połowie XIX wieku". Spis podaje właścicieli Jurek w roku 1846, wymieniając nazwiska 11 rodzin. Ziemię od nich skupił Franciszek Wizmont syn Wawrzyńca, eksekutora konsumpcyjnego z Serokomli. Franciszek Wizmont zmienia nazwisko na Wismontt, żeni się z Emilią z Chróścikowskich, osiada w Jurkach. Dwanaście lat po ślubie Emilii Chróscikowskiej z Franciszkiem Wismonttem, Emilia otrzymuje w spadku po zmarłym ojcu, przypadajace jej grunty w miejscowościach Skrzyszew, Klębowie, Rzymach i Rzymkach. W roku 1856 Emilia sprzedaje w/w dobra Antoniemu Łubkowskiemu spokrewnionemu z dziedzicem Zarzeca Ulańskiego.
Dnia 17 kwietnia 1902 roku, w wieku 87 lat umiera Franciszek Wismontt, zostaje pochowany na cmentarzu w Kąkolewnicy (dzisiaj stary nieczynny cmentarz).
Żona Emilia Wismontt resztę życia spędza w Siedlcach gdzie wyjeżdża razem z córką Eleonorą Wismontt żoną Stanisława Adama Oknińskiego. Eleonora była dystyngowaną damą zawsze z książką w ręku i jamnikiem na kolanach. Posiadała olbrzymią bibliotekę, której pozostałości przechowywane są w rodzinie do dzisiaj.
Jej małżonek Stanisław Adam Okniński wyjeżdżając z Eleonorą do Siedlec przekazał majątek Jurki bratu Pawłowi Oknińskiemu.
Paweł z żoną Konstancją z Turskich mieszkają w Jurkach, rozbudowują dworek dodając do części głównej (środkowej) dwa boczne skrzydła. W dobudowanym lewym skrzydle wschodnim powstają dwa pokoje w amfiladzie, natomiast w prawym zachodnim olbrzymi salon z oknami na trzy strony świata.
W roku 1915, w czasie przejazdu na ćwiczenia wojskowe w dworku w Jurkach nocował Marszałek Józef Piłsudski o czym informowała ówczesna prasa.
W roku 1916 w Warszawie, po nieudanej operacji umiera Paweł Okniński zostaje pochowany na Powązkach. Jego żona Konstancja z domu Turska mieszka w Jurkach. Majątkiem zajmuje się Jan Okniński syn Pawła. Jan Okniński żeni się z Zofią Ryszkowską wnuczką Komorowskich z Komor zamieszkałą w Pieńkach Pruszyńskich. W czasie II wojny światowej w dworku mieszkała cała bliższa i dalsza rodzina w sumie kilkadziesiąt osób. W roku 1944, po wyzwoleniu, zaraz po przejściu frontu, dworek zajęło wojsko radzieckie piwnice wykorzystując na więzienie. Majątek Jurki w związku z dekretem o Reformie Rolnej został rozparcelowany i podzielony pomiędzy osadników. W związku z faktem, że ówczesny właściciel majątku Okniński Jan posiadał bardzo dobrą opinie wśród miejscowej ludności, władze komunistyczne pozostawiają mu dworek wraz z zabudowaniami gospodarczymi oraz tzw. resztówkę czyli około 25 h ziemi. Z chwilą kiedy 12 kwietnia 1947 Jan Okniński umiera na serce, komuniści odbierają wdowie resztówkę. Obecnie z majątku Jurki pozostała jedynie kaplica rodzinna.

* * *

Historia budowy kościoła w Kąkolewnicy na podstawie książki: "Losy Ziemi Kąkolewnickiej" autor Jan Trokowicz, 1995.
W Kąkolewnicy był stary kościół drewniany, który od dawna z trudem mieścił wiernych, zwłaszcza podczas bardziej uroczystych świąt jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Zaraz po Powstaniu Styczniowym zdecydowano się na budowę nowego, duzego, murowanego kościoła. Budowe tego koscioła zawdzięczano dwóm nieprzeciętnym osobowościom. Inicjatorem a następnie nadzorujacym wszystkie poczynania w tej sprawie i podejmującym główne decyzje był ksiądz proboszcz Julian Perzanowski. Głównym Fundatorem, Prezesem nadzoru, oddany sprawie całym sercem był właściciel majątku Jurki Franciszek Wismontt. Obaj pełni temperamentu, energiczni, pasjonaci, jednakowo uparci, mieli zdecydowanie odmienne poglądy. Ks. Perzanowski szuakł bliższego kontaktu z ludem, wczuwał sie w jego położenie. Wismontt traktował ten lud z wyżyn swej pozycji społecznej. Łaskawy ale autorytatywny. Oczywiscie, że w tej sytuacji musiało między niemi dochodzić do ostrych spięć. Do czasu łagodził je wspólny cel realizowany z jednakowym poświeceniem. ..............Budowe nowego kościoła rozpoczęto nie rozbierając starego, drewnianego. Kościół stanął szybko. Juz w dniu 19 października 1870 roku nastąpiło jego uroczyste poświecenie, w którym wzięła udział cała hierarchia diecezji i mnóstwo wiernych. Prace trwały jednak nadal uzupełniano wnętrze, dzwonnicę, parkan. Przy tych pracach wzmógł sie konflikt pomiedzy ks.Perzanowskim a Franciszkiem Wismonttem. Każdy z nich miał inne wizje. Gdy nie wysztkie propozycje Wismontta zostały uwzględnione, dumny pan, urażony w swej ambicji zrezygnował z wszelkich prac dotyczącach kościoła parafialnego. Zbudował w Jurkach kaplicę dla swojej rodziny i służby. Kaplica niegdyś stale otwarta, do dziś jest sporadycznie wykorzystywana do odprawiania nabożeństw.
Jak wieść rodzinna niesie żeby wybudować murowany kościół należało uzyskać zgodę cara, więc Franciszek Wismontt pojechał do Rosji, gdzie udało mu sie pozyskac pozwolenie. Wnętrze kościoła wyposażono w specjalnie wykonane w tym celu żyrandole w fabryce Jerzego Frageta w Warszawie. W kościele tym brał ślub syn Jerzego Frageta Julian Fraget z Polką francuskiego pochodzenia Antoniną de Sauve. Konflikt pomiedzy Wismonttem a proboszczem Perzanowskim był na tyle poważny, że Wismontt przyrzekł, że jego noga więcej w parafialnym kościele nie powstanie. Na uroczystości kościelne i msze odbywające się w kaplicy rodzinnej ksiądz był przywożony bryczką aż z Międzyrzeca Podlaskiego położonego 12 kilometrów na północ. Ksiądz jadąc z Międzyrzeca do kaplicy w Jurkach po drodze mijał kościół w Kąkolewnicy. W kaplicy były zawierane śluby: Emilii Oknińskiej z Henrykiem Cithutursem, Marii Niewegłowskiej z Władysławem Doleżalem. Kiedy maszyna rolnicza urwała rękę Andrzejowi Turskiemu, zakopano ją obok dzwonicy, za kaplicą w Jurkach. Po śmierci ostatniego właściciela Jana Oknińskiego jego trumnę wystawiono w kaplicy jurkowskiej. Po latach stwierdzić należy, że decyzja Wismontta była bardzo pochopna bowiem w trzy lata po jej podjęciu, proboszcz Perzanowski został przeniesiony do innej parafii.

* * *

Akt urodzenia Emilii Chróścikowskiej


Akt ślubu
Emilii Chróścikowskiej
z Franciszkiem WismonttemWnętrze kościoła w Kąkolewnicy


Akt urodzenia Wismontta


Akt zgonu Wismontta


Kaplica rodzinna w Jurkach


Grobowiec Wismonttów


Grobowiec Wismonttów tablica


Akt zgonu Eleonory
córki Emilii
i FranciszkaBiblioteka Eleonory


Wykupienie Jurek od spalenia przez kozaków

Jurki Ogród Dworski

PIĄTE POKOLENIE Dzieci Oknińskiego Franciszka
3000 OKNIŃSKILucjanFranciszka i Klotyldy18 maja 1880 w Tyszowcach
Akt Urodzenia
żona Katarzyna Rusinek- chrzestnymi jego byli Stanisław Okniński rodzony brat ojca dziecka zamieszkały w mieście Siedlce i Cecylia Jasińska
3001 OKNIŃSKAMariannaFranciszka i Klotyldy04.12.1881 w Drupi
Akt Urodzenia
05.03.1970 roku w Siedlcach-- - nauczycielka historii w Gimnazjum w Siedlcach, zwana Maniusią
3005 OKNIŃSKIStanisławFranciszka i Klotyldy24.02.1887 w Drupi
Akt Urodzenia
21.06.1988 w LublinieLublin-- właściciel majątku Stanisławów
3010OKNIŃSKIZygmuntFranciszka i Klotyldy19.05.1889 w Drupi
Akt Urodzenia
26.01.1970 w SiedlcachSiedlce-- żona Olga 1902-1948,
-
Dzieci Oknińskiego Pawła
3020 OKNIŃSKI Jan KazimierzPaweł i Konstancja 19.06.1899 w Żyłkach
Akt Urodzenia
12.04.1947r. W Jurkach, parafia Kąkolewnica -- - żona Ryszkowska Zofia
3030 OKNIŃSKAAdelaPaweł i Konstancja1.11.1900r w Kopinie,
parafia Stanin
Akt Urodzenia
Alegata - swiadectwo zapowiedzi przedślubnej ---mąż Niewęgłowski Franciszek
Akt Urodzenia
3040 OKNIŃSKABronisławaPaweł i Konstancja27.08.1902 r. w Kopinie,
parafia Stanin
Akt Urodzenia
1911 w JurkachPochowana na starym cmentarzu w Kąkolewnicy ---
3045 OKNIŃSKAJaninaPaweł i Konstancja30.06.190430.07.1904 Akt Zgonu Jurki Jurki-
-
3050 OKNIŃSKIAntoniPaweł i Konstancja1909r02.08.1983r. w Kąkolewnicy -- Patent oficerski

Pamiątki po Antonim
żona Niegolewska Anna, ur. 1910r zm. 5.10.1982r. w Kąkolewnicy
3060 OKNIŃSKAEmiliaPaweł i Konstancja1911 w Jurkach 29.11.1998 w Ostrowie Wielkopolskim---mąż Cithurus Henryk
3070 OKNIŃSKIWincentyPaweł i Konstancja22.01.1914 w Jurkach 13.06.1956 w SiedlcachPochowany na cmentarzu w Siedlcach--żona Chróścicka Wanda
SZÓSTE POKOLENIE
4000 OKNIŃSKA EwaJan i Zofia 24.04.1932 Jurki- Lublin-- mąż Zaim Henryk
4010OKNIŃSKA KazimieraJan i Zofia4.03.1936 Jurki -Lublin--mąż Krul Remiogiusz
4020 NIEWĘGŁOWSKAMariaAdela i Franciszek --Międzyrzec Podlaski--mąż Doleżal Władysław
4030 NIEWĘGŁOWSKIZbigniewAdela i Franciszek --Ostrów Mazowiecki--mąż Szmidt Wanda
4040 NIEWĘGŁOWSKIWojciechAdela i Franciszek --Międzyrzec Podlaski--żona Więckowska Wanda
4050 OKNIŃSKIAndrzejAntoni i Anna- --Lublin-żona Kowalska Marta
4060 CITHURUSMarek-Henryk i Emilia -Ostrów Wielkopolski--żona Chachóła Halina
4070 OKNIŃSKIMaciejWincenty i Wanda- -Łódź--żona Tulińska Grażyna
4080 OKNIŃSKIStanisławZygmunt i Olga 08.11.1923r.07.06.1952r.Komendant Okregu XII Podlasia NSZ kpt. "Zych" zamordowany przez organy bezpieczeństwa publicznego w więzieniu mokotowskim, w roku 1952. Pochowany w Panteonie – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych. Kwatera na Łączce, Warszawa Powązki
4090 OKNIŃSKAZofiaZygmunt i Olga -zm. 15.04.1995pochowana w grobie rodzinnym w Siedlcach- -mąż Kowalski pochowany w Lublinie
4100 OKNIŃSKAMaria, JadwigaLucjana Oknińskiego i Katarzyny Rusinek1912 1936----
4110 OKNIŃSKIRoman, CzesławLucjana Oknińskiego i Katarzyny Rusinek- ---zamordowany przez UB w Siedlcach, po powrocie z obozu niemieckiego, miejsce pochówku nieznane)
4120 OKNIŃSKAJadwigaLucjana Oknińskiego i Katarzyny Rusinekmąż Sylwester Grabowski -----
4120 OKNIŃSKIMieczysławLucjana Oknińskiego i Katarzyny Rusinek1918 --żona Ryszardę Wróblewskąw czasie wojny  przedostał się przez Rumunię do Angli ,był w dywizjonie 300
4130 OKNIŃSKIZdzisławLucjana Oknińskiego i Katarzyny Rusinek1919 - 1980 --żona Henryka Mróz--
4140 OKNIŃSKAKazimieraLucjana Oknińskiego i Katarzyny Rusinekmąż Stanisław Jastrzębski --mieszkali w Drupi, pochowani w Skórcu--
4150 OSIŃSKASabinaLucjana Oknińskiego i Katarzyny Rusinekmąż Remigiusz Osiński -----
SIÓDME POKOLENIE
5000 ZAIMMarekHenryka i Ewy19521990 Jawor--żona Strzyzewska Irena
5010 ZAIM JacekHenryka i Ewy -- - -- żona Betlej Teresa
5020 ZAIMAndrzejHenryka i Ewy- -Miedzyrzec Podlaski---
5030 KRULEwaRemigiusz i Kazimiera- ----mąż Scharnojahn Michael
5040 DOLEŻALZofiaWładysław i Maria- ----mąż Siciński Henryk
5050 NIEWĘGŁOWSKITomaszZbigniew Wanda- ----żona Pietruszko Teresa
5060 NIEWĘGŁOWSKIAndrzejZbigniew Wanda- -----
5070 NIEWĘGŁOWSKIMaciejWincenty i Wanda- -----
5080 NIEWĘGŁOWSKARenataWojciech i Wanda ------
5090 OKNIŃSKAIzabelaAndrzej i Marta- -----
5100 OKNIŃSKIMichałAndrzej i Marta- -----
5110 CITHURUSAdamMarek i Halina- -----
5120 OKNIŃSKIBogdanMaciej Grażyna- ----pierwsza żona
Katarzyna Piaskowska,
druga żona
Kamila Olszyca
5130 OKNIŃSKIMałgorzataMaciej Grażyna -----mąż Frykowski Mariusz
5140 OSIŃSKIRomanSabina i .... ------
ÓSME POKOLENIE
6000 ZAIMJakubMarka i Ireny- ----żona Jabłońska Beata
6010 ZAIMJustynaMarka i Ireny- ----żona mąż Pękala Piotr
6020 ZAIM AnnaJacka i Teresy -- - -- mąż Bartłomiej Maron
6030 SCHARNOJAHNIsabelaMichael i Ewa ------
6040 SICIŃSKAMariaHenryk i Zofia- ----mąż Radosław Porczyński
6050 SICIŃSKIMichałHenryk i Zofia- ----żona Albertyna Kacalak, syn Modest
6060 SICIŃSKIWitoldHenryk i Zofia- ----żona Dagmara Pawełczyk, syn Teodor
6070 NIEWĘGŁOWSKIPiotrTomasz i Teresa- -----
6080 NIEWĘGŁOWSKIAdamTomasz i Teresa- -----
6090 NIEWĘGŁOWSKIMaciejAndrzej i Jadwiga- -----
6100 NIEWĘGŁOWSKIJacekAndrzej i Jadwiga- -----
6110 DEMIANIUKMagdalenaKrzysztof i Wiesława ------
6120 DEMIANIUKKatarzynaKrzysztof i Wiesława ------
6130 SZCZEŚNIAKKatarzynaIzabela- -----
6140 RYKOWSKIFranciszekMariusz i Małgorzata ------
6150 RYKOWSKAJagaMariusz i Małgorzata- -----
6160 OKNIŃSKAJaśminaBogdan i Kamila- -----
6170 OKNIŃSKIFranciszekMariusz i Małgorzata ------
6180 OKNIŃSKAJagaMariusz i Małgorzata- -----
DZIEWIĄTE POKOLENIE
7000 ZAIMAmeliaJakub i Beata- -----
7010 ZAIMMajaJakub i Beata- -----
7020 ZAIMZuzannaJakub i Beata- -----
7025 PĘKALAUrszulaJustyna i Piotr- -----
7026PĘKALAAdamJustyna i Piotr- -----
7030MARON AleksanderBartłomiej i Anna --- ---
7031MARON MarceliBartłomiej i Anna --- ---
7040 PORCZYŃSKIAndrzejMaria i Andrzej-- ----
7041 SICIŃSKIModestAlbertyna i Michał-- ----
7042SICIŃSKITeodorDagmara i Witold-- ----
7050NIEWĘGŁOWSKAHania--- ----
7060ŁOBODAMiłoszMariusz i Magdalena- -----
Wszelkie uwagi, propozycje zmian prosimy kierować na adres:
zaimjacek(małpa)op(kropka)pl
Menu Strona główna - Home