MENU
Wszystkie fotografie prezentowane w tej witrynie są chronione Prawem Autorskim.
Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie, wymaga pisemnej zgody autora.
All photos are copyrighted and you are not allowed to use them without my permission.
PAMIĄTKI RODZINNE - CIEKAWOSTKI

Znalezione po latach
Obrazek wisiał nad biurkiem Jana Oknińskiego w Jurkach,
na odwrocie po odklejeniu "plecków" andotacja Zofii Oknińskiej żony Jana.
Obrazek z Dworu w Jurkach,
na odwrocie po odklejeniu "plecków" andotacja Zofii Oknińskiej żony Jana.


Dzwonek - tzw. SYGNATURKA z Kaplicy Rodzinnej w Jurkach


DYSCYPLINA - narzędzie do wychowywania dzieci,
było używane często. Pamiątka z Dworu w Jurkach.


Notatki robione przez Zofię Tafil( primo voto Oknińską) w latach sześćdziesiatych,
z nasłuchu radia WOLNA EUROPA,
a dotyczące eksterminacji narodu Polskiego w Związku Radzieckim po II wojnie światowej.


Notatki robione przez Zofię Tafil( primo voto Oknińską) w latach sześćdziesiatych,
z nasłuchu radia WOLNA EUROPA,
a dotyczące eksterminacji narodu Polskiego w Związku Radzieckim po II wojnie światowej.


Książka wydana przez Braci Albertynów na zwykłym powielaczu,
w tej książce Zofia Tafil chowała swoje ściśle tajne zapiski dotyczące
eksterminacji narodu Polskiego w Związku Radzieckim po II wojnie światowej.


Drzewo genealogiczne rodziny Koniecznych, powiązania z rodziną Zegarmistrza Patka


Śpiewnik patriotyczny Wacława Komorowskiego
wraz z pieczęcią herbową "Korczak" Franciszka Komorowskiego ojca Wacława.


Śpiewnik patriotyczny Wacława Komorowskiego


Poczet Książąt i Królów Polskich z dedykacją biskupa Franciszka Jaczewskiego,
rodzonego brata matki Franciszka Komorowskiego


Książka Rektora Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
o biskupie Franciszku Jaczewskim z dedykacją autora.


Sarkofag Biskupa Franciszka Jaczewskiego
w krypcie Archikatedry Lubelskiej

DRZEWO RODZINY BUKOWIECKICH - DUŻE

Kontakt z autorem: POCZTA

Wszystkie fotografie prezentowane w tej witrynie są chronione Prawem Autorskim.
Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie, wymaga pisemnej zgody autora.
All photos are copyrighted and you are not allowed to use them without my permission.