Menu DRZEWO GENEALOGICZNE RODZINY KOMOROWSKICH wywodzącej się z miejscowości Komory parafia Korytnica do tabeli B MAPA
W 1435 roku książe Bolesław IV nadał 10 włók ziemi koło granicy Pawła Kęsy (Kownaty Kęsy) Pawłowi Komorowi herbu Ostoja z Komorów.
( T. Jaszczołt, Zeszyty Korytnickie, t. 4, 2011, s.155)

Źródło : Metryka Koronna ( AGAD, MK, red. S. Górzyński, t3, k 174v), Akt Nadania Ziemi
Komory Informacja
Wieś Komory w ziemi liwskiej była gniazdem Komorowskich herbu Ostoja. Swoją nazwę wzięła od Komorów herbu Ostoja, którzy pochodzili ze wsi o tej samej nazwie położonej w parafii Sońsk w ziemi ciechanowskiej.
  ( T. Jaszczołt, Zeszyty Korytnickie, t 4, 2011, s 155- 156)
Szlachta Ziemi Liwskiej Rodzina Oknińskich
POCZĄTEK DRZEWA - PIERWSZE POKOLENIE (O KTÓRYM POSIADAMY UDOKUMENTOWANE INFORMACJE)
NrNazwisko ImięImiona rodziców data urodzeniadata śmierci miejsce zamieszkaniamiejsce pochowania kim jest/był/uwagi
100Komor
Paweł---Komory, parafia Korytnica ---
DRUGIE POKOLENIE
200KomorJanPaweł--Komory, parafia Korytnica -s.Pawła Komora
201KomorPiotrPaweł----s.Pawła Komora
202KomorMikołajPaweł----s.Pawła Komora
203KomorWojciechPaweł----s.Pawła Komora
204KomorMaciejPaweł----s.Pawła Komora
205KomorPawełPaweł----s.Pawła Komora
W 1476 roku książe Konrad III Mazowiecki wydał przywilej dotyczący ziemi liwskiej i czerskiej.
Niektóre dobra w tych powiatach wyzwolił od służebności stawiania i naprawiania zamków i warowni.
Jako dziedzice Olchówki zostali zapisani : Jan, Piotr, Mikołaj, Wojciech, Maciej i Paweł, których ten przywilej dotyczył.

Źródło : Metryka Koronna ( AGAD, MK, red. S. Górzyński, t5, k 192), Skan dokumentu
W 1477 roku książe Konrad III sprzedał 1 włókę i 3 morgi naddatków po przemierzeniu nadania dla Komor
Wojciechowi, Maciejowi, Piotrowi, Janowi i Włodzimierzowi z Olchówki.

Źródło : Metryka Koronna ( AGAD, red. S. Górzyński, t5, k 184) Skan dokumentu
TRZECIE POKOLENIE (może nie być kontynuacją poprzedniego pokolenia z uwagi na 62 lata różnicy w pozyskanych dokumentach)
300 KomorMarcinJan-- Komory, parafia Korytnica-s.Jana Komora
potomek Pawła Komora
W 1539 roku król Zygmunt I Stary potwierdza na prośbę Marcina, syna zmarłego Jana i Andrzeja,
syna Jakuba z Komór Olchówki ( Comory Olchowko) kupno od księcia ziemi w 1477r.

Źródło: Metryka Koronna ( AGAD, red. S. Górzyński, t 60, k 192)
Skan dokumentu cz. I. . . . Skan dokumentu cz. II

Po co Marcinowi potwierdzenie zakupu ziemi? Po bezpotomnej śmierci ostatnich książąt mazowieckich, w 1529 roku Mazowsze zostało inkorporowane do Korony.
Dlatego Marcin syn zmarłego Jana i Andrzej syn Jakuba z Komor Olchówki w 1539 r. wystapili do króla o potwierdzenie kupna ziemi w 1477, przez ich przodków od księcia mazowieckiego.BRAK DANYCH


CZWARTE POKOLENIE
Rok 1790 Lustracja podymnego ziemi liwskiej
W dokumencie wymienione są wszystkie parafie i wsie ziemi liwskiej wraz z właścicielami, także Komory
w tym: sukcesorzy( spadkobiercy), Franciszka Komorowskiego, Ludwika Komorowskiego , Marcina Komorowskiego itd.....
Skan dokumentu
800 Komorowski (przydomek Zima) Andrzej - - - Komory, parafia Korytnica Szlachcic, dziedzic, częściowy zawarł zwiazek małżeński z Marianną Zawadzką w roku 1788r.
Zmarłą w Komorach, w domu nr 17 dnia 6 lutego 1822 roku.
Pośmierci Andrzeja Komorowskiego, pierwszego męża, wyszła za mąż za Nojszewskiego.
PIĄTE POKOLENIE
900 Komorowski (przydomek Zima) Franciszek syn Andrzeja Komorowskiego i Marianny Zawadzkiej 4.10.1790r.
Komory,
parafia Korytnica

Akt Urodzenia
13.03.1875r. Komory, parafia Korytnica
Akt zgonu
-Szlachcic, dziedzic, częściowy
W roku 1809 zawarł zwiazek małżeński z Józefatą Żelazowską z Penkulów, c.Józefa i Franciszki, zmarłą 02.07.1854r. w Komorach
Akt Ślubu,
Akty dot.przekazywania ziemi
SZÓSTE POKOLENIE
NrNazwisko ImięImiona rodziców data urodzeniadata śmierci miejsce zamieszkaniamiejsce pochowania kim jest/był/uwagi
990 Komorowska Marianna Annacórka Franciszka i Józefy Żelazowskiej 19.07. 1811 Komory, parafia Korytnica
Akt Urodzenia
28.06.1816r.w Komory, parafia Korytnica--
1000 Komorowska Petronelacórka Franciszka i Józefy Żelazowskiej 24.06.1814 Komory, parafia Korytnica
Akt Urodzenia
25.11.1874 w Górkach Grubakach, parafia Korytnica. 27.02.1832r. ślub z Urodzonym Piotrem Kruszewskim synem Szymona i Marianny z Rowickich
26.01 1841r.drugi raz zawarła związek małżeński z Franciszkiem Górskim, synem Ludwika i Marianny Jaczewskiej, szlachty z Górek Grubaków
1010 Komorowska Elżbietacórka Franciszka i Józefy Żelazowskiej08.11.1816 Komory, parafia Korytnica
Akt Urodzenia
02.05.1854r. w Górkach Grubakach 04.02.1839r. ślub z Franciszkiem Nojszewskim synem Józefa i Ludwiki z Rabińskich, szlachty z Górek Grubaków. Synem Elżbiety i Franciszka był Antoni Nojszewski (ur. 8 czerwca 1844 w Górkach Grubakach, zm. 11 września 1921 w Lublinie) - prezbiter, teolog, propozyt kapituły lubelskiej, liturgista.
1020 Komorowski (Zima) Kazimierz Józefsyn Franciszka i Józefy Żelazowskiej 04.03.1819 Komory, parafia Korytnica
Akt Urodzenia
27.01.1870 Anielinek, parafia Jakubów- 28.01.1839r. ślub z Rozalią Jaczewską, córką Pawła i Małgorzaty szlachty z Jaczewa
1030 Komorowski (Zima) Wojciech syn Franciszka i Józefy Żelazowskiej 12.04.1821, Komory, parafia Korytnica
Akt Urodzenia
14.04.1905
Akt Zgonu
Komory, parafia Korytnica Siedlce
Pomnik
Akt Ślubu
Szlachcic, dziedzic, częściowy
żona Tekla Jaczewska, zmarła 28.04.1871 Komory, parafia Korytnica
córką Macieja i Marianny Górskiej, szlachty,
w Górkach Grubakach urodzoną i zamieszkałą.
żona JaczewskaTekla córka Macieja i Marianny Górskiejur. 03.02.1824r.
Górki Grubaki
parafia Korytnica
Akt Urodzenia
28.04.1871 r. Komory, parafia Korytnica
Akt Zgonu
Komory,parafia Korytnica
cmentarz w Korytnicy
Rodzeństwo Tekli Jaczewskiej
Ulica
herbu Leliwa

Link do źródła
brat Tekli JaczewskiFranciszeks.Macieja i Marianny Górskiejur. 09.05.1832r.
Górki Grubaki
parafia Korytnica
23.07.1914 w Lubliniebrat Tekli Jaczewskiej, Franciszek Jaczewski, herbu Leliwa – polski biskup rzymskokatolicki, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie w latach 1867-1870, biskup diecezjalny lubelski w latach 1889-1914. Pochowany w krypcie Archikatedry Lubelskiej
Informacje ....... Poczet z dedykacją ....... Książka.......... Sarkofag.......... Archikatedra.......... Akt Urodzenia Pomnik Pomnik cały
1040 Komorowski (Zima) Jakub Joachimsyn Franciszka i Józefy Żelazowskiej 21.03.1823
Akt Urodzenia
2.04.1823, Komory, parafia Korytnica- Szlachcic, dziedzic, częściowy
1045 Komorowski Feliks Jakubsyn Franciszka i Józefy Żelazowskiej21.05.1824
Akt Urodzenia
02.01.1909, Komory, parafia Korytnica-Szlachcic, dziedzic, częściowy
13.01.1845r. w parafii Korytnica Feliks Jakub Komorowski bierze ślub z Zofią Rabińską c.Piotra i Tekli
1050 Komorowska Julianna Józefacórka Franciszka i Józefy Żelazowskiej 12.04.1827r.Komory, parafia Korytnica
Akt Urodzenia
-- -
1060 Komorowski (Zima) Piotr Jansyn Franciszka i Józefy Żelazowskiej19.04.1829
Komory, parafia Korytnica
Akt Urodzenia
24.11.1908r. w Rowiskach, parafia Korytnica Szlachcic, dziedzic, częściowy, 27.11.1848r. ślub z Józefą Gąsiorowską, córką Franciszka i Józefy Grochowskiej szlachty, dziedziców częściowych z Rowisk, po śmierci żony Józefy, ożenił się  ponownie  11.06.1860 roku z Marianną z domu Górską. Z pierwszego małżeństwa miał dwie córki. W akcie ślubu jednej z córek Antoniny, który to ślub miał miejsce w 1868r. jest napisane, że dziewczyna mieszka w Rowiskach przy macosze. Ustną zgodę na zawarcie małżeństwa dał jej dziadek Franciszek Komorowski, szlachcic z Komor ( 900), ponieważ  ojciec nowozaślubionej ( Piotr Jan) jest: bezsamowolny, mieszkający w Cesarstwie Rosyjskim.
co w praktyce oznaczało, że został zesłany na Sybir, prawdopodobnie za udział w Powstaniu Styczniowym.
1065 Komorowska Teklacórka Franciszka i Józefy Żelazowskiej 09.06.1832r Komory, parafia Korytnica
Akt urodzenia
zmarła w Komorach, parafia Korytnica 23 lipca 1833 roku. ---
SIÓDME POKOLENIE
NrNazwisko ImięImiona rodziców data urodzeniadata śmierci miejsce zamieszkaniamiejsce pochowania kim jest/był/uwagi
2000 Komorowski Franciszek s. Wojciecha i Tekli 28.10.1844 r. Komory, parafia Korytnica
Akt urodzenia
27.03.1910
Akt zgonu
Obywatel Ziemski, Szlachcic, dziedzic, częściowy. Był właścicielem:
1.Komory, parafia Korytnica.(miejsce urodzenia)
2.Szemrowizna koło Węgrowa nieruchomości składającej się z karczmy pod nr policyjnym 409 i domu mieszkalnego pod nr 409 1/ 2 przy ul. Gdańskiej nr hip. 121.
3.Niedziałka - Dóbr ziemskich Niedziałka, które składały się z folwarku Niedziałka i folwarku Natolin (300 mórg), lasów przyległych i karczmy zwanej Dłuska.
4.Krynica k./Siedlec/ - Folwarku Szydłowin który należał najpierw tak jak Krynica do dóbr ziemskich Patrykozy, później około 1871 został wraz z Krynicą od tych dóbr oddzielony. Folwarku Nowiny - wydzielonego z dóbr Krynicy. Części gruntów w miejscowości Wyżar.
5.Patrykozy - prawdopodobnie w latach 1884 - 1900. Link do źródła
6.Siedlce (miejsce zgonu i pochowania)
żona
2000
Włodkówna Aleksandra, Marianna c.Jana i Rozalii
z Jaczewskich
09.12.1848 r. w Jaczewie
Akt Urodzenia
19 listopada 1919
prawdopodobnie w Milanówku?
Foto: Franciszek z żoną Marianną Aleksandrą w Krynicy, Pomnik_1, Pomnik_2
2010 KomorowskaJózefac. Wojciecha i Tekli 20.07.1847 r. Komory, parafia Korytnica
Akt Urodzenia
08.02.1891 w Osinach, parafia Mińsk Mazowiecki- mąż Aleksander Komorowski, syn Tomasza i Małgorzaty z Jaczewskich, szlachty, dziedziców częściowych z Komor data ślubu 10.02.1868r.
2020 KomorowskaScholastykac. Wojciecha i Tekli 09.04.1850r. Komory, parafia Korytnica
Akt urodzenia
Zmarła po 1911 roku w Liwie -w dniu 25.11.1867r. w parafii Korytnica zawarła związek małżeński z Piotrem Jaczewskim, synem Antoniego i Józefy, szlachty, dziedziców częściowych z Rowisk.

po śmierci męża Piotra Jaczewskiego, wyszła w 1875r. ponownie za mąż w parafii Korytnica za Emiliana Wojciecha Paderewskiego, mieszkającego w Liwie.
2030 KomorowskaMariannac. Wojciecha i Tekli 03.10.1852r. Komory, parafia Korytnica
Akt urodzenia
03.09.1853 Komory, parafia Korytnica- --
ÓSME POKOLENIE
NrNazwisko ImięImiona rodziców data urodzeniadata śmierci miejsce zamieszkaniamiejsce pochowania kim jest/był/uwagi
W tym czasie 1879r. następuje powiazanie dwóch rodzin Ryszkowskich i Turskich przez małżeństwo Marianny Ryszkowskiej z Andrzejem Turskim,
których córka Konstancja Turska wyszła za mąż za Pawła Oknińskiego
Akt Ślubu Marianny Ryszkowskiej z Andrzejem Turskim . . . . Akt Ślubu Konstancji Turskiej z Pawłem Oknińskim
3010 Komorowska Kamila-Tekla c.Franciszka i Aleksandry Marianny 23.09.1870
Komory, parafia Korytnica
Akt Urodzenia
Ostatnia osoba z tej linii urodzona w Komorach, parafia Korytnica
21.02.1954 w Pruszynie
1870-1891 Komory,
1891-1954 Pieńki Pruszyńskie
Pruszyn
Tablica na grobie
Akt Urodzenia Antoniego Ryszkowskiego
zawarła związek małżeński w dniu 22.11.1891r. z Feliksem Antonim Ryszkowskim
Akt Ślubu
po roku 1870 a przed 1873 Franciszek Komorowski(2000) przenosi się z miejscowości Komory, parafia Korytnica,
do osiedla Szemrowizna - dzielnicy Węgrowa, a następnie w roku 1879 do Niedziałki parafia Mińsk Mazowiecki
3020 KomorowskaFelicjac.Franciszka i Aleksandry Marianny8 .05.1873
w Szemrowiźnie,
osiedlu pod Węgrowem,
Akt urodzenia
12.12.1941 r.
w szpitalu w Tworkach
ślub z Wacławem Moczulskim 11.10.1892r. parafia Suchożebry
Akt Ślubu

urodzony 28.09.1871
w Pietrusach, parafia Hadynów,
pow. Konstantynów,
zmarł w 10.09.1938 roku
w Warszawie
Pomnik Moczulskich w Skrzeszewie,
Krzyż ufundowany przez Kamę Moczulską,
pozostałość po bramie wjazdowej do majątku Frankopol,
pozostałość po majątku Frankopol,
dom państwa Bochajów zbudowany z rozebranego dworku Moczulskich
3030 KomorowskiWacławs.Franciszka i Aleksandry Marianny 15 stycznia 1876 r.
w Węgrowie
Akt urodzenia
28.08.1946r.
Siedlce Pomnik
Tablica_nagrobna
Krynica/Siedlceżona Maria Stolarczyk
Śpiewnik patriotyczny pisany od roku 1893 przez przez Wacława Komorowskiego, uzupełniany także przez Wandę Komorowską 4010, na pierwszej stronie lakowy odcisk pieczęci herbowej Korczak Franciszka Komorowskiego. Śpiewnik patriotyczny_1 Śpiewnik patriotyczny_2
3040 KomorowskaMariannac.Franciszka i Aleksandry Marianny10.08.1879
w Niedziałce
Akt urodzenia
1883 w NiedziałceNiedziałkaparafia Mińsk Mazowiecki-
3050 KomorowskiAdam Franciszeks.Franciszka i Aleksandry Marianny12.12.1881
w Niedziałce
Akt urodzenia
1882 w NiedziałceNiedziałkaparafia Mińsk Mazowiecki-
3060 KomorowskiCzesław Antonis.Franciszka i Aleksandry Marianny
12.04.1883
w Niedziałce
Akt urodzenia
26.01.1931r
Powązki Warszawa
Pomnik
syn Franciszka Komorowskiego, urodzony w Niedziałce w 1883 roku, ożeniony z Czesławą Falkowską – małżeństwo bezdzietne. W Rocznikach Oficerskich z lat 1923, 1924,1928, wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jest wykazany Czesław Komorowski ur. 13.04.1883r. Był w Korpusie oficerów sanitarnych. Kapitan - starszeństwo z dnia 1- go czerwca 1919 r.. Magister, aptekarz w  Centralnej Składnicy Sanitarnej , I B. san. ( pierwszy batalion sanitarny). W roczniku z 1928r. wykazany w Kadrze Oficerów Służby Zdrowia, magister Centralnych Zakładów Zaopatrzenia Sanitarnego.

W dniu 28.08.1915 zawarł w Kijowie w parafii św.Aleksandra ślub z Wandą Gillenmejer-Radowicką, córką Feliska i Julii z domu Murawicka. Świadkami na ślubie byli: Walenty Stanisławowicz Buliński, Włodzimierz Chraniewicz, Józef Wialikowicz.
LINK 1 LINK 2
Fotografie Niedziałki z roku 2008, Krynicy z roku 2013 i Patrykoz z roku 2011, dzięki uprzejmości pana Janusza Wilczyńskiego
rok 1884 - Franciszek Komorowski(2000) sprzedaje dwór w Niedziałce, parafia Mińsk Mazowiecki a kupuje Krynicę i Patrykozy, na stałe zamieszkuje w Krynicy
Według listu napisanego przez Barbarę Cyrańską z Czestochowy, Krynica pozostawała w rękach rodziny Komorowskich do roku 1907. Ostatnim właścicielem był Wacław Komorowski, który studiował leśnictwo na Uniwersytecie w Petersburgu. W roku 1907 podejmuje pracę w Ministerstwie Leśnictwa.
Opuszczając Krynicę funduje kapliczkę z figurą Matki Boskiej pod którą jest dedykacja: "Matko - nie opuszczaj nas, fund. Wacław Komorowski".
Z przedwojennych Akt Siedleckiej Dyrekcji Lasów, mieszczącej się wówczas przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 2 w Siedlcach, Wacław Komorowski od roku 1920 pełnił tam stanowisko Naczelnika Kancelarii. Pracownicy Siedleckiej Dyrekcji Lasów Państwowych
3065 KomorowskaHelenac.Franciszka i Aleksandry Marianny30 lipca 1885r.
w Krynicy, Parafia Suchożebry
Akt Urodzenia
19.05.1928rślub z Władysławem Majewskim 1904r. parafia Suchożebry,
Akt Ślubu
Warszawa Stare Powązki
Grób rodzinny Majewskich
mąż Władysław Majewski właściciel Fabryki Fortepianów w Warszawie, która według informacji wnuka zbankrutowała w czasie I wojny światowej. Po likwidacji fabryki przeprowadzili się do Frankopola nad Bugiem
3070 KomorowskaŁucjac.Franciszka i Aleksandry Marianny11.12.1887r.
w Krynicy, Parafia Suchożebry
Akt Urodzenia
7.11.1971 WojnówWojnówMordy
Pomnik
mąż Bolesław Raczyński
- Żołnierz Legionów, zmarły 29.05.1948 Wojnów
Akt Ślubu
3080 KomorowskiPiotr Bolesławs.Franciszka i Aleksandry Marianny18 stycznia 1868 roku 10 lutego 1941 roku Wyświęcony w 1894 roku.Wikariusz parafii Wąwolnica (przed lutym 1892-1893), Garbów (1893-; w porównaniu do daty święceń). Administrator parafii Skrzeszew224 (-1908-ok. wrzesień 1913/zwolnienie; dekanat sokołowski). Administrator parafii Łosice (ok. luty 1914-08.06.1914-, na miejsce ks. Bojarczuka).Był proboszczem w parafii Goraj (obecne województwo lubelskie, powiat Biłgoraj) Udzielał ślubu Helenie Komorowskiej 3065 z Władysławem Majewskim w 1904 roku.
Był prześladowany przez władze carskie za to, że przyjął do katolicyzmu niepełnoletnią "prawosławną".
Był jednym z właścicieli nieruchomości miejskiej położonej w Siedlcach przy ul. Ogrodowej, oznaczonej nr policyjnym 560B, nr hipotecznym 554.
Był fundatorem jednego z dzwonów w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach. link Linki do źródeł informacji -
Bolesław w Krynicy Bojownicy kapłani za sprawę ojczyzny Głos Kapłański z 1934 roku
3100 KomorowskiStanisław Mateuszs.Franciszka i Aleksandry Marianny19.04.1890 r.
w Krynicy, parafia Suchożebry
Akt Urodzenia
-Akt Zgonu--
DZIEWIĄTE POKOLENIE
NrNazwisko ImięImiona rodziców data urodzeniadata śmierci miejsce zamieszkaniamiejsce pochowania kim jest/był/uwagi
4000 KomorowskaJadwigac.Wacława i Marii02.02.1907r.
w Krynicy, parafia Suchożebry
Akt Urodzenia
01.01.1977. w Siedlcach Krynica/SiedlecSiedlce
Pomnik
bezdzietna
Absolwentka Konserwatorium Muzycznego im. F.Chopina w Warszawie
4010 KomorowskaWandac.Wacława i Marii03.06.1905r.
w Krynicy, parafia Suchożebry
Akt Urodzenia
23.10.1919 Siedlce
Krynica/SiedlecSiedlce
Pomnik
Tablica_nagrobna
zmarła mając 14 lat
4020 KomorowskaZofiac.Wacława i Marii18.06.1909r
Akt Urodzenia
30.05.2003r WarszawaPowązki/Warszawa
Pomnik
mąż Jeleniewski Ignacy Lotnik Dywizjonu 300
Fota
4025 MajewskiJerzy Julianc.WŁadysława Majewskiego i Heleny Komorowskiej 28.02.1911r w Warszawie
Akt Urodzenia
-Warszawa--
RYSZKOWSCY
4027RyszkowskaMatyldac.Tekli i Feliksa14.03.1893r.
parafia Pruszyn
Akt urodzenia
26.01.1981 CzęstochowaCzęstochowa
Pomnik
mężowie: I-Adam Wolinski, II-Józef Terpiłowski
4028 RyszkowskaEufemiac.Tekli i Feliksa 20.03.1895r.
parafia Pruszyn
Akt urodzenia
23.01.1971r. Warszawa/GłuchołazySiedlce
Pomnik
mężowie: I-Marian Grudziński, II-Stanisław Kalinowski
4029 RyszkowskiAugustyn Wacławc.Tekli i Feliksaur. 30.08.1897r.
parafia Pruszyn
Akt urodzenia
08.09.1897r., parafia Pruszyn
Akt zgonu
Pieńki Pruszyńskie
-
-
4030 RyszkowskaMarcelina Antoninas Tekli i Feliksaur. 16.01.1899r.
parafia Pruszyn
Akt urodzenia
17.04.1899r., parafia Pruszyn
Akt zgonu
Pieńki Pruszyńskie
-
-
4031 RyszkowskaHelenac.Tekli i Feliksa17.06.1900 r.
parafia Pruszyn
Akt urodzenia
-Warszawazaginęła w czasie Powstania warszawskiego mąż Zygmunt Ufnal
Akt Ślubu
4032 RyszkowskiWincentys.Tekli i Feliksaur. 05.04.1903 r.
parafia Pruszyn
Akt urodzenia
22.02.1928
PieńkiPruszyn
Tablica_nagrobna
-
4033 RyszkowskaMariac.Tekli i Feliksa08.11.1905r.
parafia Pruszyn
Akt urodzenia
-WrocławWrocław mąż Mieczysław Grudziński
4034 RyszkowskaZofia c.Tekli i Feliksa6.08.1910r.
parafia Pruszyn
Akt urodzenia
31.12.2006
Pieńki Pruszyn
Pomnik
Primo voto - Oknińska, Secundo voto - Tafil
MOCZULSCY
4090 MoczulskaJadwigac.Felicji i Wacława189331.08.1982r.- Pomnik
Lekarz Medycyny, członek PPS i Żegoty
4100 MoczulskaGenowefac.Felicji i Wacława189914.12.1978r.- Pomnikbezdzietna
4110 MoczulskaStefaniac.Felicji i Wacława19031996- PomnikNauczycielka, mąż Roman Żółkowski
4120 MoczulskaKamilac.Felicji i Wacława189921.10.1981 w Warszawie
Pomnik
Od roku 1935 śmierci ojca Wacława, do roku 1944 mieszkała i zarządzała majątkiem we Frankopolu. Po reformie rolnej, komuniści wydali na nią wyrok śmierci, poszukiwali listem gończym. Do końca życia ukrywała się pod zmienionym nazwiskiem Maria Malinowska.
Zmarła i została pochowana w Warszawie Wawrzyszewie w 1981 roku.
List gończy - treść
Kama pseudonim AK "Maka"poprzez majątek gdzie mieszkała (Frankopol) nad Bugiem organizowała ucieczki osób z "Sowieckiego raju". Przez jej dom przeszło/uciekło ponad 500 osób.
MAJEWSCY
4130 MajewskaZofiac.Heleny i Władysława05.04.1909 r.w Warszawie
Akt urodzenia
2003 ChicagoChicago-
4140 MajewskaAnnac.Heleny i Władysława17.08.1918
Akt urodzenia
03.09.2002 Chicago ChicagoChicagomąż Bolesław Pietraszewski
4150 MajewskaBarbarac.Heleny i Władysława-2003Chicago Chicago-
4160 Majewski vel MorawskiMarians.Heleny i Władysława-w Warszawie 03.06.1984 -Warszawa Stare Powązkiożenił się w Warszawie w styczniu 1944 z Haliną z domu Truss (zmarła w roku 1993) i miał z nią czworo dzieci
RACZYŃSCY
4170 RaczyńskaJadwigac.Łucji i Bolesława-4.01.2002LublinLublin
Pomnik
Profesor Akademii Medycznej, mąż sędzia Szczygielski Edward - bezdzietni
4180RaczyńskiJulians.Łucji i Bolesława1916r.29.05.1991Wojnów
Kopiec Piłsudskiego Zawady
Mordy
Pomnik
Żołnierz AK
żona Halina Baltaziuk,
zmarła 1.08.1987
W związku z ochroną danych osobowych w tabelach dla osób żyjących wykazano tylko koligacje.
DZIESIĄTE POKOLENIE
NrNazwisko ImięImiona rodziców data urodzeniadata śmierci miejsce zamieszkaniamiejsce pochowania kim jest/był/uwagi
5000 JeleniewskaHannac. Zofii i Ignacego--Warszawa -mąż Jan Konieczny
Drzewo Genealogiczne Koniecznych - także powiązanie z rodziną Patków
Drzewo
5010 UfnalBarbara c. Zygmunta i Heleny06.10.1928r10.03.2014r. Częstochowa-mąż Eugeniusz Cyrański
5020 GrudzinskiJerzys. Mieczysława i Marii--Gliwice Wrocławżona Maria Brzozowska
5030 GrudzinskaIrenac. Mieczysława i Marii--Wrocław Wrocławmąż Henryk Domański
5040 GrudzinskiSławomirs. Mieczysława i Marii--Wrocław -żona Rygar Własta
5050 Oknińska Ewa c.Jana i Zofii --- -mąż Henryk Zaim, zmarły 1967r.
5060 OknińskaKazimierac. Jana i Zofii--- -mąż Romuald Krul
5070 TafilAgnieszkac. Kazimierza i Zofii--- -Primo voto Balazs, Secundo voto Tynelska
5080 ŻółkowskiJerzys. Stefanii I Romana-- Dwa opowiadania dr.Żółkowskiego
- Rody i Rodziny Mazowsza,
- dr nauk rolniczych w SGGW, żona Barbara Nowak
5090 Żółkowska "Myszka"Mariac. Stefanii I Romana--- -mąż Jerzy Tarnawski
5100 Elżbieta BarbaraMorawskac. Haliny i Marianaur.24.09.1944 05.06.2007 Ottawa--mąż Bronisław Rudak
5110 MałgorzataMorawskac. Haliny i Mariana1946 03.10. 1953r Pochowana na Starych Powązkach---
5120 EwaMorawskac. Haliny i Mariana--- Wrocławmąż Piotr Gorbaczewski
5130 AndrzejMorawskic. Haliny i Mariana--- Wrocławżona Ewa Korman
5150Raczyński Leszeks. Juliusza i Haliny-- --żona Bożena Sosnowska
5160 RaczyńskaAgnieszkac. Juliusza i Haliny-- --mąż Michał Rybiński
-
5170 RaczyńskiMichałs. Juliusza i Haliny--- --
5180 RaczyńskiJans. Juliusza i Haliny---- żona Krystyna Izdebska
5190 RaczyńskaZofiac. Juliusza i Haliny-- --mąż Antoni Zin
-
JEDENASTE POKOLENIE
NrNazwisko ImięImiona rodziców data urodzeniadata śmierci miejsce zamieszkaniamiejsce pochowania kim jest/był/uwagi
6000 KoniecznyKrzysztofs. Jana i Hanny--- -żona Monika Mazur
6010 KoniecznyPiotrs. Jana i Hanny--- -żona Małgorzata Kuś
6020 CyrańskaMaria zwana Mariolac. Eugeniusza i Barbary-- --Lekarz neurolog, mąż Andrzej Różycki
6030 DomańskaJoannac. Henryka i Ireny--- -Profesor Akademii Medycznej, mąż Marek Malczewski
6040 GrudzińskaMałgorzatac. Sławomira i Własty--- -Stomatolog, mąż Werner Stole
6050 ZaimMareks. Henryka i Ewy19521990JaworJawor żona Irena Strzyżewska
6060 Zaim Jaceks. Henryka i Ewy --- WIKIPEDIA - Artysta Fotografik, żona Teresa Betlej
6070 ZaimAndrzejs. Henryka i Ewy19601960Międzyrzec Podlaski Międzyrzec Podlaski-
6080 KrulEwaKazimiery--- -mgr prawa..., mąż Michael Scharnojahn
6090 BalázsMateuszs. Dénesa i Agnieszki--- -inż. Mikroelektronik
-
6100 ŻółkowskiBartłomiejs. Jerzego i Barbary-- -- -
6110 ŻółkowskaMartac. Jerzego i Barbary-- ---
6120 TarnawskiWojciechs. Jerzego i Marii--- - Absolwent SGGW
6130 TarnawskiBogdans. Jerzego i Marii---- Absolwent Akademii Rolniczej w Pradze, żona Grażyna Szuba
6140 TarnawskaBarbarac. Jerzego i Marii-- --Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji, mąż Janusz Frydrych
6150 TarnawskiMaciejs. Jerzego i Marii--- -Absolwent SGH, mąż Katarzyny
6160 RaczyńskiMaciejs.Leszka i Bozeny--- --
6170 RaczyńskiWojciechs. Leszka i Bozeny--- --
6180 RaczyńskiKrzysztofs. Leszka i Bożeny--- --
6190 RaczyńskiPiotrs. Leszka i Bożeny---- -
6200 RybińskiOlafs. Michała i Agnieszki--- --
6210 RybińskaMagdalenac. Michała i Agnieszki-- ---
6220 RybińskaKingac. Michała i Agnieszki- ----
6230 RaczynskaKatarzynac. Jana i Krystyny- ----
6240 ZinTomaszs. Antoniego i Zofii-- ---
6250 ZinPiotrs. Antoniego i Zofii-- ---
6260 ZinKajac. Antoniego i Zofii--- --
DWUNASTE POKOLENIE
NrNazwisko ImięImiona rodziców data urodzeniadata śmierci miejsce zamieszkaniamiejsce pochowania kim jest/był/uwagi
7000 KoniecznyJans. Krzysztofa i Moniki--- --
7010 KoniecznyStanisławs. Krzysztofa i Moniki--- --
7020 KoniecznaZofiac. Krzysztofa i Moniki--- --
7030 KoniecznaMałgorzatac. Krzysztofa i Moniki--- --
7040 KoniecznaAnnas. Krzysztofa i Moniki--- --
7050 KoniecznaAnielac. Piotra i Małgorzaty--- --
7055 KoniecznaMarysiac. Piotra i Małgorzaty--- --
7070 RózyckiAdams. Andrzeja i Marioli---- mgr gospodarki przestrzennej
7080 RóżyckiPiotrs. Andrzeja i Marioli---- Student prawa
7090 MalczewskiWojciechs. Marka i Joanny--- --
7100 MalczewskaMariac. Marka i Joanny--- --
7110 StoltePhilips. Wernera i Małgorzaty--- --
7120 StolteSvens. Wernera i Małgorzaty-- ---
7170 ZaimJakubs. Ireny i Marka--- mgr WF, Trener, Międzynarodowy Sędzia Sportowy, żona Beata Jabłońska
7180 ZaimJustynac. Marka i Ireny--- -mąż Piotr Pękala
7190 ZaimAnna c. Jacka i Teresy- -- -mgr sztuki
mąż Bartłomiej Maron
7200 ScharnojahnIzabelac. Michała i Ewy- - - --
7230 BalazsPiotrs. Mateusza i Magdy- - - --
7240 TarnawskiMichałs. Wojciecha i ....-- ---
7250 TarnawskiMarcins. Wojciecha i ........-- ---
7260 TarnawskiMareks. Bogdana i Grażyny-- ---
7270 FrydrychKatarzynac. Janusza i Barbary-- ---
7280 FrydrychPiotrs. Janusza i Barbary-- ---
7290Sady Karolinac. Jerzego i Katarzyny--- --
7300 ZinSzymons. Tomasza i Aleksandry--- --
SĄ JUŻ PRZEDSTAWICIELE TRZYNASTEGO POKOLENIA!!! GRATULACJE DLA RODZICÓW
Osiem pokoleń różnicy pomiędzy Wojciechem Komorowskim, oraz bratem jego żony, biskupem Franciszkiem Jaczewskim a Amelią, Mają i Zuzaną Zaim, Aleksandrem i Marcelim Maronem
Sarkofag Biskupa
8000 ZaimAmeliacórka Beaty i Jakuba-
8001 Zaim Maja córka Beaty i Jakuba - - - -
8002 Zaim Zuzanna córka Beaty i Jakuba - - - -
8010 Maron Aleksander syn Bartłomieja Marona i Anny Zaim - - - -
8015 Maron Marceli syn Bartłomieja Marona i Anny Zaim - - - -
8020 Pękala Urszula córka Piotra Pękali i Justyny Zaim - - - -
8030 Pękala Adam syn Piotra Pękali i Justyny Zaim - - - -
Wszelkie uwagi, propozycje zmian prosimy kierować mailem na adres:
zaimjacek(małpa)op(kropka)pl
Menu Strona główna - Home