SKOLIGACENI      MENU      HOME
Na zdjęciu po lewej:
Franciszek Komorowski (2000)
z żoną
Aleksandrą Marianną Włodkówną
oraz ich dzieci
Łucja z Komorowskich Raczyńska (3070)
Bolesław Komorowski (3080)

z prawej córka:
Kamila Tekla (3010) Komorowska
zdjęcie z dowodu osobistego z czasu zaborów
Na zdjęciu z lewej:
Marianna Komorowska
obecna właścicielka domu
w Komorach numer 17
parafia Korytnica
czerwiec 2015
Być może jesteśmy spokrewnieni!!!

Na zdjęciu z prawej:
Kamila Tekla
(3010) z Komorowskich Ryszkowska
urodzona w Komorach 17,
parafia Korytnica
dnia 23.09.1870r.,
Ostatnia z Familii urodzona
pod tym adresem,
pochowana w Pruszynie
Antoni Feliks Ryszkowski
Pieńki Pruszyńskie
z małżonką
Kamilą Teklą (3010)
z Komorowskich Ryszkowską
Antoni Feliks Ryszkowski
z małżonką:
Kamilą Teklą (3010)
z Komorowskich Ryszkowską
Pieńki Pruszyńskie
Pieńki Pruszyńskie 1916 r.
Feliks Antoni Ryszkowski
z małżonką:
Kamilą Teklą (3010) z Komorowskich Ryszkowską
Katarzyna ze Świderskich Ryszkowska matka Antoniego
Matylda, Eufemia, Helena Ryszkowskie stoją
siedzą: Zofia, Maria Ryszkowskie
z tyłu na ganku
służąca Julianna Chromińska
córki Kamili Tekli (3010) Ryszkowskiej:

od lewej:
Matylda Ryszkowska (4030)
primo voto Woińska
secundo voto Terpiłowska

Na zdjęciu środkowym:
Matylda Ryszkowska (4030)
z pierwszym mężem
Adamem Woińskim
na zdjęciu z prawej stoi:
Eufemia Ryszkowska (4040)
primo voto Grudzińska secundo voto Kalinowska

siedzi:
Matylda Ryszkowska (4030)
córki Kamili Tekli (3010) Ryszkowskiej:

z lewej:
Helena z Ryszkowskich Ufnal (4050)
żona Zygmunta
w środku:
Maria z Ryszkowskich Grudzińska (4060)
żona Mieczysława
z prawej:
Zofia Ryszkowska (4080)
primo voto Oknińska
secundo voto Tafil
Eufemia Ryszkowska (4040)
z prawej:
Sędzia Józef Terpiłowski
drugi mąż
Matyldy Ryszkowskiej
Paweł i Konstancja Oknińscy
z dziećmi,
Jurki, parafia Kąkolewnica, rok 1910

Od lewej:
Paweł Okniński
Adela Oknińska
Jan Okniński
Antoni Okniński

Konstancja Oknińska
Franciszek Okniński
zamieszkały w Drupi, gmina Skórzec
Od lewej siedzą:
Jan Okniński
Marianna Turska
Konstancja Oknińska
kolega Wincentego
od lewej stoją:
Wincenty Okniński
Emilia Oknińska
fatygant Emili

majątek Jurki
Zdjęcie lewe:
Eleonora Wismontt z mężem Stanisławem Oknińskim
Zdjęcie prawe:
Stanisław Okniński
z żoną Eleonorą Wismontt
dzieci brata Franciszka Oknińskiego
Zygmunt i Stanisław
Krótki Zbiorek Nabożeństwa
Z modlitwami całotygodniowemi
dla wygody chrześcijanskiey zebrany
1823 rok

Książka z biblioteki
Franciszka Wismontta
Dziedzica dóbr Jurki
Prezesa i fundatora
kościoła w Kąkolewnicy
a następnie kaplicy w Jurkach
Katarzyna ze Świderskich Ryszkowska
żona Konstantego Ryszkowskiego
matka Feliksa Antoniego Ryszkowskiego
i Marianny Turskiej
pochowana na cmentarzu parafialnym
w Pruszynie
zdjęcie pochodzi z dowodu osobistego z czasu zaborów.

Córka Katarzyny Ryszkowskiej
Marianna z Ryszkowskich Turska
pochowana na cmentarzu parafialnym
w Kąkolewnicy
Jan Okniński
żona
Zofia z Ryszkowskich
zamieszkali w majątku Jurki
Od Lewej:
Jan Okniński
Antoni Okniński
Anna z Niegolewskich Oknińska żona Antoniego
Emilia z Oknińskich Cithurus żona Henryka
Zofia z Ryszkowskich Oknińska żona Jana
Adela z Oknińskich Niewęgłowska żona Franciszka Niewęgłowskiego
Henryk Cithurus
Wincenty Okniński
siedzą od lewej:
Konstancja z Turskich Oknińska
Marianna z Ryszkowskich Turska
dzieci:
Wojciech Niewęgłowski
Kazimiera Oknińska
Ewa Oknińska
Antoni Okniński
Anna z Niegolewskich Oknińska
Andrzej Okniński
z prawej:
Andrzej Okniński 2012 r.
Zdjęcie wykonane
około 1924 roku.
w Halasach lub Wrzosowie.
Na fotografii od lewej:
pierwszy chłopiec NN
drugi Antoni Okniński
pan w ciemnym ubraniu NN
Adela z Oknińskich Niewęgłowska
niżej z jamnikiem Franciszek Niewęgłowski mąż Adeli
powyżej straszy pan z siwymi wąsami NN
Helena Oknińska
Konstancja Oknińska
obok pani NN
obok pan NN
siedzi z jamnikiem Jan Okniński.
Zdjęcie ślubne
Adeli Oknińskiej i Franciszka Niewęgłowskiego.
Ślub w Kościele Św.Krzyża w Warszawie.
Sopot Kamienny Potok
Od lewej Alina żona Mariana Turskiego.
Marian Turski syn Stanisława i Janiny
obecni właściciele zabytkowego dworku w Rogalach
Ewa z Oknińskich Zaim
Remigiusz Krul
Kazimiera z Oknińskich Krul.
Helena Mniszkówna - pisarka.
W 1910 roku wyszła za mąż za Antoniego Rawicz Radomyskiego i wyjechała do Rogal pod Łukowem gdzie urodziła córki-bliźniaczki. Tam też powstały kolejne powieści, ale w okolicy znana była również z działalności społecznej: zakładała ochronki, szkółki dla dziewcząt.

Na fotografii dwór w Rogalach stan obecny.
HOME
Kontakt: POCZTA
Wszystkie fotografie prezentowane w tej witrynie są chronione Prawem Autorskim.
Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie, wymaga pisemnej zgody autora.
All photos are copyrighted and you are not allowed to use them without my permission.