HOME
MALOWANE SŁOWEM I OBIEKTYWEM
CO TO BYŁO?                AUTORZY                MEDIA                OPINIE                ZDJĘCIA                PUBLIKACJE URSZULI GRONOWSKIEJ

MEDIA O NAS 1, DRUGA STRONA                                                                                                       O KAZIMIERZU DOLNYM

Wywiad który przeprowadza Katarzyna Michalak - Dziennikarka Polskiego Radia Lublin.Katarzyna Michalak była wielokrotnie nagradzana, tak w kraju jak i za granic±, za reportaże radiowe i słuchowiska dokumentalne,
a w szczególno¶ci, za artystyczny dokument radiowy.
Otrzymała miedzy innymi:
Dwukrotnie odpowiednik filmowego Oskara, nagrodę:
Prix Italia - w 2006 i w 2009 r.
Grand Prix 2006 Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Nagrodę im. Stefana Żeromskiego w ogólnopolskim Konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
oraz wiele innych nagród.


Joanna P±k. Mieszkanka ¦widnika, absolwentka pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Od urodzenia jest osob± niepełnosprawn±, cierpi na porażenie mózgowe.
Mimo dużych ograniczeń manualnych nauczyła się pisać praw± stop±.
Wiersze pisze od V klasy Szkoły Podstawowej. Pisz±c swoje utwory stara się w nich ukazać warto¶ć drugiego człowieka,
głębię własnej duszy i wielko¶ć ludzkich uczuć. Wydała 7 tomików wierszy.

Kontakt z autorami spektaklu: POCZTAWszystkie fotografie prezentowane w tej witrynie s± chronione Prawem Autorskim.
Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie, wymaga pisemnej zgody autora.
All photos are copyrighted and you are not allowed to use them without my permission.